Visie

Persoonsgebonden behandeling

De patiënt staat centraal! Iedere persoon heeft zijn eigen hulpvraag en zijn eigen doelstelling in zijn revalidatie. Er wordt dan ook naar gestreefd hier zo veel als mogelijk aan te voldoen. Door samen te werken met uw arts of specialist zullen wij de voor u meest geschikte behandeling zoeken. Wij opteren ervoor om met iedere patiënt individueel te werken en vinden het belangrijk dat u zich goed voelt in onze praktijk. Dit uit zich vooral in onze werkwijze, waarbij onze handen steeds het meest waardevolle werkinstrument zijn, maar ook in de inrichting van onze praktijkruimte. We hebben verschillende moderne en sfeervol ingerichte ruimtes waar de nodige privacy wordt gegarandeerd. Alles gebeurt op een respectvolle, vriendelijke en professionele manier. Dankzij onze patiënten en onze voorschrijvers heeft onze praktijk voor osteopathie en kinesitherapie door de jaren heen een positieve reputatie opgebouwd waarbinnen wijzelf elke dag opnieuw het beste van onszelf geven om u beter te maken. Zo bouwen we met onze patiënten en voorschrijvers een positieve relatie op.

Bekijk onze praktijk.

 

Belasting versus Belastbaarheid

In de huidige maatschappij wordt de mens aan heel wat stressfactoren blootgesteld. Deze stressoren bevinden zich naast het fysieke steeds meer en meer op emotioneel, biochemisch, … vlak. Het doel van de behandeling is de belastbaarheid van de patiënt te vergroten zodat deze een beter antwoord kan bieden op de belasting die dagelijks van hem gevraagd wordt. Dit vraagt een begeleiding die zich vaak niet beperkt tot één discipline, maar vereist ook een analyse vanuit verschillende invalshoeken: kinesitherapie en osteopathie die samenwerken, dit is een belangrijke meerwaarde waar u als patiënt enkel voordeel uit kan halen. Dankzij onze permanente bijscholingen bieden we u enkel actuele, gespecialiseerde en complementaire therapieën aan.

 

Oorzakelijk werken en een persoonsspecifieke behandeling
Er wordt dan ook getracht om de primaire oorzaak achter de klacht aan te pakken. In eerste instantie dient vaak de mobiliteit van een aantal structuren genormaliseerd te worden. Daarna wordt door middel van een persoonsspecifiek oefenschema of een andere behandelvorm getracht het bereikte resultaat op lange termijn te stabiliseren.