Anamnese

Aan de behandeling gaat een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) vooraf. Er wordt gevraagd naar uw klachten, maar ook naar uw algemene gezondheid. Hoe functioneert u in het algemeen? Welke behandelingen heeft u al ondergaan? Zo krijgt de osteopaat een totaalbeeld van u als patiënt.

Allerlei voorvallen en traumata laten hun ‘sporen’ in de weefsels na. Bewegingsverlies kan bijvoorbeeld ontstaan na een val, een infectie, een operatie.

Het is ook belangrijk te weten dat een voorval dat jaren geleden heeft plaatsgevonden toch de oorzaak kan zijn van allerlei klachten waar u nu last van heeft. Klachten keren vaak terug als de oorzaak niet wordt aangepakt.

Indien u in het bezit bent van bijkomende onderzoeksresultaten (RX, CT-scan, MRI, bloedtest, …) is het goed deze mee te brengen. Dit kan nuttige informatie opleveren voor uw osteopaat.