Veel gestelde vragen

Wat breng ik mee op mijn eerste afspraak?

Uw doktersvoorschrift als u dat hebt, een klever van uw mutualiteit, eventuele onderzoeksresultaten i.v.m. beeldvorming (RX,CT,NMR,…) en het protocol van de radioloog. Indien u geen doktersvoorschrift hebt, mogen wij geen kinesitherapie toepassen. U komt dan voor osteopathie of massage. Bij vermoeden van ernstigere problematiek wordt u met een verslag doorverwezen naar uw huisarts.

Wat gebeurt er op mijn eerste afspraak?

Uw dossier wordt opgemaakt en er wordt uitgelegd welke behandeling er zal volgen en wat dat inhoudt. Vooraleer te behandelen wordt er ook een anamnese afgenomen (vraaggesprek), en een klinisch onderzoek uitgevoerd. Uw voorschrijvende arts heeft dit ook al gedaan, maar wij doen dit om te weten welke behandelingen er nodig zijn, welke een eventuele contra-indicatie kan zijn, en ook om later te kunnen evalueren of uw toestand verbeterd is of niet.

Hoe betaal ik?

Normaal wordt er afgerekend na het beëindigen van de behandeling. Bij langere behandelingen (na een operatie, of indien u een chronische aandoening heeft), mag u per 10 of 20 behandelingen betalen. Dit kan dan eventueel via een storting. Wij beschikken niet over een betaalautomaat. U ontvangt telkens een getuigschrift voor de mutualiteit.

Wat kost een behandeling? 

Dit hangt af van uw aandoening, en van het soort therapie. Voor kinesitherapie is het remgeld tussen de 4 en de 6 euro per behandeling, naargelang uw aandoening. De recentste prijslijst kan u steeds raadplegen in de wachtzaal van de praktijk.

Kan ik mijn afspraak annuleren?

Dat kan zeker, maar dan moet u tenminste 24u voor de afspraak afzeggen. Wij reserveren namelijk die tijd voor u en kunnen dan niet iemand anders helpen. Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken worden dus in rekening gebracht.

Wat gebeurt er als mijn klachten verdwenen zijn?

Het is natuurlijk de bedoeling om u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Indien uw klachten verdwenen zijn, worden uw behandelingen gestopt, ongeacht of uw voorschrift afgelopen is of niet.

Wat gebeurt er als mijn voorschrift is afgelopen is, en mijn klacht is niet opgelost?

De arts schrijft meestal per 9 beurten kine voor omdat dit wettelijk zo voorzien is (behalve na operaties en bij chronische aandoeningen, dan wordt er gewoonlijk per 20 of 30 behandelingen voorgeschreven). In sommige gevallen duurt het echter wat langer dan 9 behandelingen. Wij maken dan een verslag, en de arts beslist dan om de behandelingen verder te zetten, of eerst verdere onderzoeken te laten uitvoeren.

Hoe werkt de terugbetaling in de kinesitherapie?

U krijgt altijd een deel terugbetaald van het te betalen bedrag. De grootte van het terugbetalingbedrag hangt af van het ziektebeeld. U wordt afhankelijk van uw ziektebeeld ingedeeld in één van de volgende categorieën:

Courante aandoeningen:

 • aantal zittingen per voorschrift is vrij door de arts te bepalen
 • per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met V.I.tegemoetkoming
 • eerste 18 zittingen zijn normaal terugbetaald
 • vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaling maar aan een verminderd terugbetalingstarief
 • een courante aandoening kan men driemaal per jaar goedkeuren. M.a.w. u hebt recht op 3 X 18 beurten voor verschillende aandoeningen. 

F – acuut pathologie:

 • De groep van Fa zijn de acute functionele pathologieën. Hiervoor is er een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden (bv.: na operatieve ingreep, langdurige immobilisatie, frozen shoulder,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een jaar, men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie.
 • tot 60 zittingen per voorschrift
 • eerste 60 zittingen aan het normale terugbetalingstarief
 • vanaf 61e aan het verminderd terugbetalingstarief

F – chronisch pathologie:

 • Deze groep zijn de chronische functionele pathologieën. Hiervoor is er tevens een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden (bv.: noodzakelijke gangrevalidatie boven de 65 jaar, CVS, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar.
 • tot 60 zittingen per voorschrift
 • eerste 60 zittingen aan het normale terugbetalingstarief
 • vanaf 61e zitting aan een klein verminderd terugbetalingstarief
 • vanaf 81e zitting aan een sterk verminderd terugbetalingstarief

E – pathologie:

 • Een E-pathologie wordt ook wel “zware pathologie” genoemd. Wanneer uw pathologische situatie voorkomt op deze lijst (bv.: verlamming na hersenbloeding, myopathieën, aandoeningen van het centraal zenuwstelsel,…) heeft u gedurende een periode (vastgesteld door de adviserende geneesheer van de mutualiteit) recht op meer dan 60 behandelingen.
 • tot 60 zittingen per voorschrift
 • onbeperkt aantal voorschriften
 • altijd een verhoogde terugbetaling t.o.v. de vorige pathologieën voor de periode die vastgesteld is door de adviserende geneesheer.

Perinatale kinesitherapie:

 • maximum 9 zittingen per zwangerschap