Blessurepreventie

Het adequaat revalideren van (sport-)letsels is een belangrijke taak, maar het voorkomen van al dan niet sportspecifieke problemen is nog belangrijker.

In dit kader bieden wij zowel individuele sporters als volledige ploegen een zeer toegankelijke screening (FMS) op maat aan. Hierbij gaan we op zoek of er al dan niet zwakke schakels in het lichaam aanwezig zijn, die op termijn tot specifieke letsels zouden kunnen leiden. Dit kan vanuit musculo-skeletale (spieren, gewrichten, …) invalshoek en/of osteopathisch bekeken worden. Deze testen kunnen, naargelang de wensen van de sporters, aangevuld worden met externe, complementaire testen (inspanningstesten). Na deze screening wordt er telkens een individueel profiel opgemaakt, dat een sporter moet in staat stellen het risico op bepaalde blessures drastisch te verminderen, wat zowel voor een individu als voor een ploeg uiterst belangrijk kan zijn om gedurende het volledige sportseizoen op een constant niveau te presteren.

Voor meer info hierover kan u ons steeds contacteren.