Myofasciale Therapie

Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen zich triggerpoints of pijnpunten, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke triggerpoints opgespoord en geneutraliseerd worden met specifieke behandelingstechnieken: dry needling, stretching, warmte, …

De oorsprong van deze methode kunnen we al 3000 jaar geleden terugvinden in het verre China. Pijnen veroorzaakt door spieren werden destijds al behandeld met acupunctuurnaalden en manuele druk- en rekkingstechnieken. Dit blijven in de huidige behandeling ook de 2 voornaamste pijlers. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat niet 1 spier verantwoordelijk is voor de pijn, maar een aantal spieren, die dan een zogenaamde spierketting vormen. De volledige spierketting wordt dan ook behandeld.

Het is pas halfweg deze eeuw dat in de Verenigde Staten van Amerika wetenschappelijke studies werden gedaan naar deze Trigger Punten en dat alles in kaart werd gebracht. Deze pijntrajecten vormen dan ook de sleutel tot een goede spierdiagnose.

Opmerkelijk bij de ontwikkeling van Trigger Punten (pijnpunten in spieren) is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een TP in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog of op infiltraties op de pijnlijke plaats. De oorzaak van de pijn moet gezocht worden op een andere plaats. Daarom is een navragen naar de activiteiten van de patiënt van groot belang, alsook of de persoon in kwestie vroeger nooit eens zwaar is gevallen of een lokaal trauma heeft meegemaakt. Dit zijn elementen die het normale spierevenwicht kunnen verstoren. Daarbij kunnen ook gerekend worden, een beenlengteverschil, scoliose, gewrichtsaandoeningen, enz…

Vooraleer een behandeling te starten is het best door middel van een algemeen geneeskundig onderzoek uit te sluiten of niet een andere oorzaak dan een slecht functionerende spier de oorzaak is van de pijn. Het is wel zo dat de aanwezigheid van deze pijnpunten niet vast te stellen is op rontgenfoto’s of scanner. Wanneer de arts geen specifieke aandoening vindt die de oorzaak kan zijn voor de pijn, of er reeds van alles werd geprobeerd om de pijn te behandelen zonder resultaat is dit een goede uitgangsbasis om te controleren of niet een of meerdere spieren de oorzaak zijn van de pijn. Daar de myofasciale therapie in Europa nog niet zo gekend is komt het erop aan een therapeut te raadplegen die perfect op de hoogte is van dit soort klachten.